Browse Category: články

Internetová reklama

Hovorí sa, že internet je sieť sietí a nájdete na ňom všetko. To čo potrebujete, aj to, čo nepotrebujete. Čo by ste povedali na reklamu prostredníctvom internetu?

Zviditeľnite svoje služby aj produkty

Potrebujete spropagovať svoj produkt alebo službu? Chcete sa dostať do povedomia ľudí, aby sa Váš podnik rozbehol a mali ste vyššie obraty? V tom prípade Vám môže pomôcť práve reklama. Vďaka nej sa o Vás dozvie široká verejnosť. Tradičné reklamné možnosti začala postupne vytláčať reklama na internete. Pýtate sa prečo?

Internet verzus klasická reklama

Výdobytky modernej technológie spôsobili, že v súčasnosti nájdeme v každej domácnosti počítač aj internet. To znamená množstvo užívateľov a pre Vás to znamená možnosť, ako osloviť čo najviac potencionálnych klientov. Čím viacej ľudí uvidí Vašu reklamu, tým skôr sa dostanete do ich povedomia a tým je väčšia pravdepodobnosť, že o Váš produkt alebo službu prejavia záujem. Pri klasickej reklame napríklad v časopise, alebo na bilborde, môžete osloviť iba určitú časť ľudí. Začína sa Vám to zdať ako zaujímavá možnosť? Nižšie sa pozrieme na jednotlivé druhy reklamy na internete.

Druhy reklamy na internete

Predtým, než si vyberiete určitý druh reklamy, mali by ste podrobne zvážiť, či je to vhodná reklama práve pre Vás. Ide o to, aby ste potom neboli sklamaní z neúspechu. Na internete môžete využiť nasledovné druhy:

Textová reklama – tento druh reklamy sa považuje za najefektívnejší. Pýtate sa prečo? Dôvodom je nízka cena a vysoká flexibilita – môžete rýchlo meniť reklamný text.

Grafická reklama – pri tomto tipe je dôležité, aby baner bol zaujímavý a nápaditý, aby si ho ľudia všimli. Mal by pôsobiť pútavo ale nie vtieravo.

PR články – ide o články, ktoré podporujú vzťahy s verejnosťou. Vďaka nim môžete efektívne informovať širokú verejnosť.

E-mail reklama – vďaka e-mailovej reklame môžete jedným ťahom osloviť veľké množstvo ľudí. Potrebné je však zvážiť, či bude aj efektívna, nakoľko sa často stáva že reklamné a im podobné e-maily končia v spamoch alebo v košoch.

Ako máte možnosť vidieť, možností reklamy na internete je viacero. Môžete si vyberať jednotlivo, alebo staviť na kombináciu niektorých druhov.

 

Symantec chystá prevratné zmeny Norton Antivirus nahradí Norton Security

Symantec chystá prevratné zmeny

Norton Antivirus nahradí Norton Security

Tak ako sa staráte o hardware svojho počítača, notebooku či laptopu, je nutné myslieť aj na software a jeho ochranu. Čo preň robíte Vy? Chystáte si kúpiť antivírusový program? Správna voľba. Otázkou ale zostáva, aký si vyberiete. Ak ste rozmýšľali nad Norton Antivirus, nebuďte prekvapený, keď ho už pod pôvodným názvom nezoženiete. Nahrádza ho totiž Norton Security. Možno si stiahnete nejaký ten antivírus zadarmo, no v prípade vysokej ochrany Vášho zariadenia by ste mali staviť na profesionála. Free a lacné programy nemusia mať dostatočný štít.

Spo­loč­nosť Sym­an­tec, ktorá daný softvér vyvíja, prip­ra­vu­je zásadné zmeny. Týkať sa budú veľmi známeho bez­peč­nos­tného ba­lí­ku Nor­ton.

Norton AntiVirus je antivírusový softvér, ktorý zabezpečuje a kontroluje emailové alebo chatové správy. Všetky súbory sú automaticky očistené od vírusov, červov a trójskych koňov. Balík je na trhu od roku 1991. V súčasnosti ho má ale nahradiť novinka Nor­ton Se­cu­ri­ty. Zamenené by mali byť do­te­raj­šie pro­duk­ty Nor­ton Anti­Vi­rus, Nor­ton Inter­net Se­cu­ri­ty, Nor­ton 360, Nor­ton 360 Mul­ti-De­vi­ce a Nor­ton 360 Pre­mier Edi­tion.

Ako sa vyjadril šéf produktového manažmentu pre Norton, Cnet Gerry Egan, pri jeho tvorbe sa zamerali na bezpečnosť ako službu, a teda nie ako softvér.

Antivírus v sebe kombinuje fun­kcie Nor­ton Anti­Vi­rus a Nor­ton In­nter­net Se­cu­ri­ty. Zahŕňa antivírusovú, antimalvérovú ochranu, no aj za­bez­pe­če­nie pre­hlia­da­ča, de­tek­ciu a blo­ko­va­nie bot­ne­tov.

Program takisto zaistí ochranu pred všetkými druhmi škodlivého kódu, sociálnym inžinierstvom, ale aj pred neželaným odosielaním údajov na neznáme servery.

Pýtate sa, koľko Vás vyjde tento antivírus? Cena má byť zhruba 80 dolárov na rok. Ak však chcete balík s mož­nos­ťou zá­lo­ho­va­nia na clou­do­vé úlo­žis­ko, budete si musieť priplatiť.

Sym­an­tec umožní za­re­gis­tro­vať až päť za­ria­de­ní s ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi Win­dows, Mac, iOS a An­droid.

Zdroj: itnews.sk

Foto: dollarphotoclub.com