Symantec chystá prevratné zmeny Norton Antivirus nahradí Norton Security

Symantec chystá prevratné zmeny

Norton Antivirus nahradí Norton Security

Tak ako sa staráte o hardware svojho počítača, notebooku či laptopu, je nutné myslieť aj na software a jeho ochranu. Čo preň robíte Vy? Chystáte si kúpiť antivírusový program? Správna voľba. Otázkou ale zostáva, aký si vyberiete. Ak ste rozmýšľali nad Norton Antivirus, nebuďte prekvapený, keď ho už pod pôvodným názvom nezoženiete. Nahrádza ho totiž Norton Security. Možno si stiahnete nejaký ten antivírus zadarmo, no v prípade vysokej ochrany Vášho zariadenia by ste mali staviť na profesionála. Free a lacné programy nemusia mať dostatočný štít.

Spo­loč­nosť Sym­an­tec, ktorá daný softvér vyvíja, prip­ra­vu­je zásadné zmeny. Týkať sa budú veľmi známeho bez­peč­nos­tného ba­lí­ku Nor­ton.

Norton AntiVirus je antivírusový softvér, ktorý zabezpečuje a kontroluje emailové alebo chatové správy. Všetky súbory sú automaticky očistené od vírusov, červov a trójskych koňov. Balík je na trhu od roku 1991. V súčasnosti ho má ale nahradiť novinka Nor­ton Se­cu­ri­ty. Zamenené by mali byť do­te­raj­šie pro­duk­ty Nor­ton Anti­Vi­rus, Nor­ton Inter­net Se­cu­ri­ty, Nor­ton 360, Nor­ton 360 Mul­ti-De­vi­ce a Nor­ton 360 Pre­mier Edi­tion.

Ako sa vyjadril šéf produktového manažmentu pre Norton, Cnet Gerry Egan, pri jeho tvorbe sa zamerali na bezpečnosť ako službu, a teda nie ako softvér.

Antivírus v sebe kombinuje fun­kcie Nor­ton Anti­Vi­rus a Nor­ton In­nter­net Se­cu­ri­ty. Zahŕňa antivírusovú, antimalvérovú ochranu, no aj za­bez­pe­če­nie pre­hlia­da­ča, de­tek­ciu a blo­ko­va­nie bot­ne­tov.

Program takisto zaistí ochranu pred všetkými druhmi škodlivého kódu, sociálnym inžinierstvom, ale aj pred neželaným odosielaním údajov na neznáme servery.

Pýtate sa, koľko Vás vyjde tento antivírus? Cena má byť zhruba 80 dolárov na rok. Ak však chcete balík s mož­nos­ťou zá­lo­ho­va­nia na clou­do­vé úlo­žis­ko, budete si musieť priplatiť.

Sym­an­tec umožní za­re­gis­tro­vať až päť za­ria­de­ní s ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi Win­dows, Mac, iOS a An­droid.

Zdroj: itnews.sk

Foto: dollarphotoclub.com